Kronika dnia codziennego

Latarki elektryczne

Latarki elektryczne są probierzem dobrego wychowania i poziomu kulturalnego posiadacza. Jeżeli ktoś w egipskich ciemnościach dla fanfaronady zaświeci ci w zęby i oślepi na chwilę, to już wiesz, człowieku, co o nim masz sądzić... W ten bowiem sposób ma prawo świecić tylko policja i patrol wojskowy, a obywatel tylko pod nogi sobie. Chamstwo i kołtuństwo na gwałt wypleniać z siebie trzeba!

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Styczeń 1925 r.
Łukowskie Towarzystwo Dobroczynności

Łukowskie Towarzystwo Dobroczynności zwraca się z serdeczną prośbą do społeczeństwa, o składanie starej, lub nie potrzebnej odzieży i obuwia, do Kancelarji Inspektora Szk. P. Matuszkiewicza — Aleja Kościuszki — dla najbiedniejszych dzieci szkół powszechnych w Łukowie.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Styczeń 1925 r.
Panowie!

Nie zdejmujcie rękawiczki z prawej ręki przy powitaniu, bo to należy do szyku i dobrego tonu specyficznie moskiewskiego, nie przyjętego u nas i na zachodzie.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Styczeń 1925 r.
Ciekawa statystyka

Według bardzo szczegółowych obliczeń, najbardziej do rzeczywistości zbliżonych, możemy dać przypuszczalny stan aprowizacyjny powiatu Łukowskiego w roku gospodarczym 1924. Otóż cyfry powiadają następujące rzeczy: przypuszczalny zbiór ważniejszych ziemiopłodów w roku 1924-25 przeciętnie z hektara wynosi — pszenicy 3.7 quintali, żyta 5 q, jęczmienia 5 q, ziemniaków 100 q. ilość hektarów zajętych na te ziemiopłody wynosi w tym roku — na pszenicę 2571 ha, na żyto 47677 ha, jęczmień 3252 ha., na ziemniaki 14924 h., przypuszczalny ogólny zbiór ważniejszych ziemiopłodów w roku gosp. 1924-25 — pszenicy 9641.25 q., żyta 23S365 q, jęczmienia 162609, oraz ziemniaków 14924009. Ponieważ dla spożycia w pow. Łukowskim w roku gosp. 1924-25, według tych obliczeń, potrzeba będzie pszenicy 51286.959, żyta 205147.89, jęczmienia 34181.39 i ziemniaków 7977979, przeto z zestawienia powyższego wynikałyby następująco różnice pomiędzy zbiorami a spożyciem ziemiopłodów przez ludność pow. Łukowskiego w omawianym roku gospodarczym niedobór pszenicy wyniósłby 41645.709 żyto dałoby nadwyżki 33237.29, jęczmień dałby niedobór w wysokości 17931.39 a znów ziemniaki nadwyżkę 6943039, czyli innemi słowy żyto i ziemniaki po zaspokojeniu wszystkich lokalnych potrzeb będzie można eksportować, gdy natomiast pszenicy i jęczmienia nie starczy na pokrycie własnego zapotrzebowania i te artykuły trzeba będzie w dość znacznej ilości dokupić.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Styczeń 1925 r.
Hodujcie gołębie pocztowe

Życie tysięcy żołnierzy w wojnie niejednokrotnie zależy od gołębi pocztowych. Informacji udziela oficer łączności por. Janysko, koszary 35 p. p. na Łapiguzie.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Styczeń 1925 r.
Sieć telefoniczna

Sieć telefoniczna w powiecie Łukowskim. Dotychczas prowincja naszego powiatu miała zaledwie kilka połączeń telefonicznych z Łukowem, istniały mianowicie dotąd telefony w Magistratach, m. Kocka, i m. Stoczka, oraz w urzędach gminnych Stanin i Tuchowicz. W roku bieżącym zainstalowano już 9 nowych telefonów, a mianowicie: w urzędzie gm. Łuków, Prawda, Gułów, (w Adamowie), Wojcieszków, Serokomla, Białobrzegi, Dąbie, Łysobyki i Mysłów, ponadto na ukończeniu jest instalacja telefoniczna w Urzędzie gminy Radoryż i Jarczew (Podosie).

W roku 1925 otrzymają połączenia telefoniczne gminy: Ulan, Celiny, Gołąbki, Trzebieszów, Krasusy, Jakusze i Skrzyszew. Po dokonaniu ostatnich połączeń wszystkie Magistraty i Urzęda gminne będą posiadały połączenia telefoniczne z miastem Łukowem.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Styczeń 1925 r.
Morderstwo

W dniu 23 grudnia 1924 r. Posterunek Policji w Gręzówce został powiadomiony, że na drodze publicznej Warkocz — Zdziary znaleziono trupa niedawno zabitego, nieznanego mężczyzny. Nu skutek tego policja udała się natychmiast na miejsce wypadku i stwierdziła następujące: zabójstwa dokonano przed kilkunastu godzinami — dwoma wystrzałami z rewolweru w lewą skroń, wylot z prawej strony za uchem i wytrysk mózgu.

U zabitego w spodniach, w prawej bocznej kieszeni, portfel czarny płócienny, zawierający świadectwo na klacz, wydane przez gm. Rudno, pow. Lubartowskiego, świadectwo na krowę wydane przez Urząd gm. Łuków, oraz 150 zł. w banknotach. Z przeprowadzonych wywiadów ustalono, że ów zabity mężczyzna jest Stanisław Rogalski, mieszkaniec, wsi Gołaszyn, gm. Łuków. Dokonane zabójstwo nie nasuwa podejrzenia napadu rabunkowego, lecz jedynie zemstę, ponieważ przy zabitym znaleziono pieniądze i dokumenty. Sprawców dotychczas nie wykryto.
Dochodzenie w toku.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Grudzień 1924 r.
Dnia 23 grudnia 1924 r.

Dnia 23 grudnia 1924 r. Łukowskie Towarzystwo Dobroczynności, z pieniędzy otrzymanych drogą składek dobrowolnych "zamiast wizyt noworocznych" zakupiło kiełbasy i chleba i rozdało najbiedniejszym wdowom i dzieciom m. Łukowa. Obdzielono osób 124, z których każda otrzymała po l/2 kilo kiełbasy i 1 kilo pytlowego chleba.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Grudzień 1924 r.
Budki w rynku

Wyciąg protokułu nr. 110 Rady Miejskiej m. Łukowa z dn. 18. XII. 1924. Sprawę usunięcia handlu w budkach i na straganach z Rynku Głównego referuje burmistrz i zdaje sprawę z posiedzeń konferencji w tej materji jakie się odbyły z jego udziałem w Magistracie i wreszcie odczytuje wniosek przez konferencję zredagowany i aprobowany przez Magistrat treści następującej:

Rada Miejska uznając konieczność skupienia w jednem miejscu wszelkiego rodzaju handlu w budkach i na stołach uchwala:

  1. na terenie targowicy przy szosie trzebieszowskiej wznieść halle targowe,
  2. Budowę przeprowadzić sposobem gospodarczym, o ile miasto na ten cel uzyska długoterminową pożyczkę lub powierzyć koncesjonariuszowi
  3. Do budowy przystąpić z chwilą otrzymania od rządu formalnego zapewnienia że teren targowicy będzie miastu na warunkach ustawą przewidzianych przekazany
  4. Równocześnie wystąpić do P. Starosty o cofnięcie rozporządzenia, dotyczącego handlu na stołach i w budkach do chwili uruchomienia halli.

Nad tym wnioskiem przewodniczący zarządza dyskusję.

Wniosek konferencji aprobowany przez magistrat w brzmieniu jak wyżej przechodzi 25 głosami wobec 1 przeciw.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Grudzień 1924 r.
Nieprzyjaciółka

W dniach 6, 7 i 8 grudnia 1924 r. odbyło się w Łukowie przedstawienie amatorskie urządzono przez stowarzyszenie "Ogniwo", w którym wystawiony był 3 aktowy melodramat p. t. "Nieprzyjaciółka" Dario Niecodemiego. Doskonała sztuka, dobra gra amatorów, przepyszne dekoracje dało całość, jak na teatr amatorski, wspaniałą. Grający, a więc p. p.: Z. Zachoszczówna w roli księżnej Nievres, Jan Majewski w roli notarjusza Regnault, T. Waszczukówna w roli Marty, córki notarjusza, Cz. Kaniewski w roli lorda Lumba, Bagieński w roli Roberta — wywiązali się bardzo dobrze; p. p.: Michałowski, jako hr. de Bernois, J. Zaniewiczówna, jako Fioremza, Fr. Milewski, jako Paston, Karol Piatczyc, jako kardynał, M. Oknińska, J. Bagieński, Aniela Majewska, jako robotnice, oraz Leopold Jarkowski, jako marszałek domu, również grali dobrze. Sztuka ta wzbudziła w mieście niezwykle ożywioną, ujemną krytykę, co wpłynęło bardzo niekorzystnie na amatorów, szczególnie mniej wyrobionych społecznie. A wynikło to z tej przyczyny, że publiczność na szczęście w mniejszości i krytycy łukowscy, idąc do teatru, nie idą z tym, ażeby wyszukać w sztuce i grze strony dodatnie, dobre, a odwrotnie, sądzą, że głównym zadaniem krytyki jest wynalezienie jak największej ilości rzeczy złych, ujemnych, a wreszcie nie odróżniają przedstawień amatorskich, od gry aktorów zawodowych, fachowców. I te dwie przyczyny dominują stale w krytyce miejscowych przedstawień amatorskich, z któremi zapewne bardzo nie liczne zespoły amatorskie mogą się równać. A krytyka ta jest bardzo drobiazgowa i wszechstronna... Jeśli krytykujący nie może nic ważniejszego znaleźć, to bodaj na kimkolwiek z grających zauważy "za ciasne" spodnie, albo "złą" suknię. Ale czy myślicie czytelnicy, że gdy się amatorzy zwrócą z prośbę do takich krytyków o wypożyczenie sukni, albo fraka — pożyczą? Nigdy, był by to zbytek łaski! Od tego są żydzi, od nich... można wypożyczyć.

Gazeta Łukowska 01.1925 r.

Grudzień 1924 r.
Strona 4 z 4«1234