Łuków

"Nazwa Łuków jest prawdopodobnie związana z topografią terenu i bierze początek od prasłowiańskiego rdzenia; łąk-ług lub łuk - co oznacza nizinę, obszar bagnisty wzdłuż rzeki, nie pochodzi zaś od nazwy powszechnie używanej dawniej broni - łuku. W 1233 roku Łuków był wczesnośredniowiecznym grodem kasztelańskim strzegącym w XII–XIV w. granicy przed napadami Jaćwingów i Litwinów, położony na ówczesnym pograniczu, wśród bagien i lasów stanowił ważny punkt strategiczny. ... "

Łuków Historia - Serwis poświęcony historii miasta Łuków

Serwis powstał w 2010 roku, jako rozwinięcie dobrze już znanej “Historycznej galerii miasta Łukówa” →, ma pełnić rolę repozytorium wiedzy o historii Łukowa. Znajdą się w nim wszystkie informacje które posiadamy i te które do nas napływają od czytelników.

Serwis tworzy grupa ludzi, miłośników historii naszego miasta.


Źródła prasowe

WSPÓLNOTA ŁUKOWSKA
Archiwalne artykuły publikujemy za zgodą udzieloną w 2011 roku przez redaktora naczelnego pisma
NOWA GAZETA ŁUKOWSKA
Archiwalne artykuły publikujemy za zgodą udzieloną w 2011 roku przez Prezesa Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J.S.Majewskiego – Zbigniewa Pasika
Podziękowania dla Dyrektor MBP w Łukowie – Ewy Wiśnickiej

Artykuły publikujemy nie naruszając praw autorskich. Zachowany zostaje tytuł oraz dokładnie odwzorowana treść, beż żadnych zmian z naszej strony. Podajemy również źródło i autora tekstu. Zmianie jedynie ulega układ publikacji, co jest podyktowane ujednoliceniem wyglądu wszystkich artykułów w serwisie “Łuków-Historia”.


Kontakt z Nami
Jeżeli jesteście w posiadaniu informacji które chcielibyście zobaczyć na łamach serwisu, prosimy o kontakt.