Łukowski Tydzień Lotniczy7 min.

Logo L.O.P.P., oraz samoloty RWD-8 na lotnisku w Aleksandrowicach. ( Źródło: NAC )

We wrześniu 1930 roku, odbył się cykl imprez pod tytułem “Tydzień Lotniczy”. Poniżej przedstawiamy jak pisała o tym wydarzeniu lokalna prasa.


“Tydzień lotniczy”

Od dnia 21 do 28 września b. r. na całym obszarze powiatu łukowskiego odbył się “VII Tydzień lotniczy”, poświęcony uświadomieniu obywateli czem jest “Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej”, czyli w skróceniu L. O. P. P. i zbiórce ofiar na cele tej instytucji. Na całość “Tygodnia” złożyło się wiele imprez, o których niżej, oraz zbiórka ofiar przy stolikach, w formie sprzedaży nalepek i t.p. “Tydzień lotniczy” zapowiedziany został odezwą do ludności, podpisaną przez pp.: Kazimierza Białeckiego, dyr. Gimn. Żeńskiego, jako prezesa Pow. Kom. L.O.P.P., Wincentego Makowskiego, starostę jako wiceprezesa; Antoniego Puściona, ref. samorządowego, jako sekretarza. Początek zaś “Tygodnia” zainaugurowany został w sobotę wieczorem dnia 20.IX. pięknym pochodem młodzieży wszystkich szkół miejscowych. Na czele pochodu postępowała orkiestra ze sztandarem Gimn. Męsk., za nią uczniowie nieśli pokaźnych rozmiarów samolot, oświetlony od wewnątrz, poczem kroczyły zastępy młodzieży z mnóstwem barwnych lampionów — co w ciemny wieczór czyniło bardzo ładne widowisko. Pochód zatrzymał się przed Pomnikiem gdzie jeden z p. nauczycieli gimnazjalnych wygłosił okolicznościowe przemówienie, a orkiestra odegrała hymn — poczem pochód został rozwiązany.

W niedzielę, dnia 21. IX. r. bież. na intencję “Tygodnia” odprawione zostało przez ks. dziekana Mazurkiewicza w kościele Przemienienia Pańskiego nabożeństwo, na którem pienia religijne wykonał chór pod batutą p. E. Prejznera przy solowym współudziale, nauczyciela gimnazjum p. Krawczyńskiego. Na ulicach zaś dnia tego odbyły się zbiórki ofiar przy stolikach

Wystawa i konkurs modeli samolotów. W dniu 22 i 23 września zorganizowano, jako część “Tygodnia” w sali “Ogniwa” w Łukowie wystawę modeli latających, wykonanych przez modelarnię Gimnazjum Państwowego w Łukowie, a w dniu 28.IX., na zakończenie “Tygodnia”, odbył się na boisku Gimnazjum (obok elektrowni) — konkurs lotu tych modeli.

Źródło: “Gazeta Powiatu Łukowskiego” No 9 (27) Łuków 1930 r.


Sprawozdanie z “Tygodnia Lotniczego” w Łukowie.

“Tydzień Lotniczy” w Łukowie odbył się między 21-ym a 28-ym września, a więc w okresie niezbyt odpowiednim jeżeli chodzi o korzyści materjalne. Niemniej jednak, dzięki dużym wysiłkom organizatorów i ofiarności społeczeństwa, wypadł pod tym względem dobrze. Korzyści moralne również duże, gdyż oprócz wzrastającego stale zrozumienia dla idei L. O. P. P. ze strony starszego społeczeństwa, udało się Komit. Pow., dzięki poparciu pp. inspektora szkolnego i kierowników szkół powszechnych, zainteresować ideą L. O. P. P. również młodzież i dziatwę szkół powszechnych. Można powiedzieć, że prawie cały “Tydzień Lotniczy” odbył się pod znakiem młodzieży. Oprócz imprez takich jak pochód z lampionami i transparentami, jak wystawa modeli latających, Komitet “Tygodnia” ogłosił konkurs na najlepsze wypracowanie no tematy:

  • Co to jest L. O. P. P. i co winienem dla niej zdziałać?
  • Jak należy rozumieć znaczenie słów: Silne lotnictwo to silna Polska.

Do konkursu powołana była młodzież wyższych oddziałów szkół powszechnych. Niestety mała liczba nadesłanych wypracowań nie pozwoliła Komitetowi należycie zorientować się o stopniu zainteresowania młodzieży wszystkich Szkół Powszechnych. Te zaś, które nadesłano sprawiły Sądowi Konkursowemu miłą niespodziankę. Dużo w nich było prawdy, rozumnego ujęcia sprawy no i entuzjazmu, tego entuzjazmu, którego niestety nam starszym często brak. Sąd konkursowy przyznał za nadesłane wypracowania trzy nagrody, z których pierwszą otrzymała Jadzia Szlędakówna, drugą Genia Bermanówna, trzecią Marja Konieczna, wszystkie są uczennicami szkoły powszechnej imienia Grzegorza Piramowicza.

Komitet “Tygodnia Lotniczego” w dniu 9 września b.r. pod przewodnictwem p. burmistrza Antoniego Stilkra, ustalił i wykonał następujący program: w dniu 20 września, t.j. w przeddzień “Tygodnia” – młodzież gimnazjów i szkól powszechnych, przy dźwiękach orkiestry straży pożarnej, przeszła główną ulicą miasta do pomnika Powstańców, gdzie przemówił do niej, podkreślając zadania L.O.P.P. p. K. Szymonowicz. Bardzo efektownie wyglądały świetlne lampiony, niesione w pochodzie, z których wiele było pomysłowych i starannie wykonanych.

Z transparentów wyróżnił się na czele, pochodu duży model samolotu, wykonany przez modelarnię lotniczą przy gimnazjum państwowym.

“Tydzień” rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, odprawione w kościele Przemienienia Pańskiego przez ks. dziekana Mazurkiewicza, pienia religijne wykonali: p. J. Krawczyński i chór pod batutą p. E. Prejznera.

W dniu tym odbyła się na ulicach miasta i na terenie konkursów hippicznych na Łapiguzie zbiórka do woreczków i przy stolikach.

W ciągu dwóch dni następnych otwarta była w sali “Ogniwa” wystawa modeli latających, dorobek, niespełna rocznej pracy wspomnianej już modelarni. Wiele eksponatów, które oglądaliśmy na wystawie, świadczą chlubnie o Kole L. O. P. P. przy gimnazjum państwowym, a więc przedewszystkiem o p. prof. K. Kieruczence opiekunie tego Koła i o młodzieży, która z zapałem i wytrwale poświęca się tej pożytecznej rozrywce.

Większość z tych modeli, na konkursie lotów osiągnęła bardzo dobre wyniki. Ze startujących wyróżnione zostały:

  • B. G. IX — zbudowany przez uczniów St. Saleta i J. Stopnickiego, długość lotu 64 metrów., czas lotu 16 sekund.
  • B. G. I — zbudowany przez J. Stopnickiego, długość lotu 60 metrów czas 15 sekund.
  • J. S. III — zbudowany przez W. Gajdę, długość lotu 60 metrów czas lotu 14 sekund

uczniom tym Kom. Pow. przyznał 3 nagrody książkowe.

W dniu 25 września zorganizowana została loterja fantowa, na którą złożyły się cenne fanty, ofiarowane przez ziemian naszego powiatu, hutę szklaną “Dąbrowa”, oraz przez mieszkańców miasta.

W dniu 27 września w sali “Ogniwa” odbyła się akademja, na której przemawiał starosta łukowski p. W. Makowski, w części zaś koncertowej wzięli udział pp. dr. Studzińska W., dr. Dmochowa J., prof. Krawczyński J. i prof. Ostrowski J.

Dochody i rozchody “Tygodnia Lotniczego” są następujące:

Dochód z loterji fantowej1044.41
z akademji114.-
z konkurs, modeli16.20
ze sprzedaży nalepek na zeszyty3.36
ze zbiórki do woreczków164.16
ze zbiórki przy stolikach142.09
ze sprzedaży nalepek na okna25.70
za samolociki2.-
razem dochód1546.63
Wydatki na loterję fantową271.27
na koncert43.50
na wystawę25.-
na zbiórkę14.25
wydatki ogólne196.-
razem rozchód550.82

Czysty więc dochód wynosi zł. 995 gr. 81 nie jest on jednakże zupełny, gdyż w sprawozdaniu tem nie zamieszczony jest wpływ ze zbiórki jaj kurzych, którą Kom. “Tygodnia” jeszcze przeprowadza na terenie powiatu, oraz ze sprzedaży mareczek, które oddane zostały do instytucji i sklepów, a z których to imprez nie mamy jeszcze narazie sprawozdań.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie pomyślne wyniki “Tygodnia” należy przypisać niezmordowanej energji i poświęcenia osób, które zajmowały się organizacją.

Kom. Pow. składa więc gorące podziękowanie wszystkim tym, którzy w pracach “Tygodnia” brali udział a w szczególności pp. burmistrzowi Antoniemu Stilkrowi, przewodniczącemu Kom. Tyg. i kierownikom poszczególnych działów pracy: drowej A. Gniewiewskiej, drowej M. Kiernickiej, M. Patrynowej, drowi M. Studzińskiemu i kierownikowi J. Cetnarskiemu.

Autor: Kazimierz Józef Białecki
Źródło: “Gazeta Powiatu Łukowskiego” No. 10 (28) Łuków dnia 1 listopada 1930 r.


Oryginalny afisz promujący wydarzenie. 1930 r. Źródło: Biblioteka Narodowa.


Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej ( L.O.P.P. )

Masowa polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 z połączenia założonej w 1923 Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939.

Źródło: www.wikipedia.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.