Marsz Okrężny im. Ks. Brzózki w Łukowie3 min.

Marsz Okrężny im. Ks. Brzózki w Łukowie

Po wydzieleniu pow, Radzyńskiego z obw. Zw. Strzeleckiego w Łukowie w samodzielny obwód, praca w obw. Łukowskim (obejmującym tylko powiat Łukow­ski) ogromnie się ożywiła i w krótkim stosunkowo czasie dała pokaźne rezulta­ty. Liczba 13 oddziałów istniejących w dniu 1 kwietnia 1928 r., t. j. w chwili re­organizacji, wzrosła w ciągu roku prawie o 100 proc., gdyż obecnie jest tam 25 od­działów, w tem jeden żeński, nadto 2 oddziały w stadjum organizacji. Sekcja żeń­ska istnieje ponadto przy oddziale Ada­mów i organizuje się przy oddz. Trzebie­szów.

Niezależnie od wzmożonej pracy w kierunku zakładania nowych oddziałów, zwrócono jednocześnie uwagę na pogłę­bienie pracy w tych oddziałach, idąc po myśli założeń ideowych Związku. I tak wszystkie oddziały wzięły udział w ucz­czeniu Imienin Marszałka, przyczem z imprez w tym dniu urządzanych zasłu­gują na uwagę zawody marszowe w Koc­ku, w których wzięło udział 5 sekcyj strzeleckich. W końcu kwietnia urządził Zw. Strzelecki zawody lekko – atletycz­ne w ośrodku wyszkoleniowym w Wojcie­szkowie, mianowicie bieg 100 mtr., rzut kulą, skok w dal i wzwyż. W zawodach tych wzięły udział oddziały: Wojcieszków, Adamów, Serokomla, Hermanów i Oszczepalin.

Imprezą na większą skalę był „Marsz Okrężny im. ks. Brzózki”, zorganizowany po raz pierwszy w dniu 3 maja, celem propagandy sportu pieszego i wykazania sprawności fizycznej. Trasa marszu wy­nosiła 20 km. i ciągnęła się od pomnika powstańców – łukowian 1863 r. do pom­nika bojownika za wolność ks. Brzózki, w Kniei Dąbrowieckiej i z powrotem.

Na starcie biegu okrężnego im. ks. Brzózki w Łukowie.

Do zawodów tych stanęło 10 drużyn, z czego 8 strzeleckich, z oddziałów: Trzebieszów, Szaniawy, Adamów, Talczyn, Huta Dąbrowa, Kocka, Tekorzewa i Łu­kowa. Po jednej drużynie wystawili: Pań­stwowe Gimn. im. Kościuszki i Pol. Państw, w Łukowie.

Pierwsze miejsce zajęła w czasie 2 g. 18 m. 42 sek. drużyna Zw. Strzeleckiego Trzebieszów, zdobywając nagrodę prze­chodnią, bronzową statuetkę Marszałka Piłsudskiego, dar star. Makowskiego. Dal­sze miejsca zajęli: 2) Zw. Strzel. Kock — 2:20:19. 3) Zw. Strzel. Łuków — 2:20:25. 4) Zw. Strzel. Szaniawy — 2:23:27. 5) Zw. Strzel. Huta Dąbrowa — 2:25:50. 6) Zw. Strzel. Talczyn — 2:35:2.

W urządzonem tegoż dnia strzelaniu z broni długiej na 100 mtr. wzięło udział 20 najlepszych strzelców powiatu, repre­zentujących oddziały: Łuków, Górka, Kock, Białobrzegi, Talczyn, Wola Osowińska, Szaniawy i Wojcieszków.

Pomnik ks. Brzózki w Kniei Dąbrowieckiej na miejscu pieczary, w której się ukrywał.

Niezależnie od wymienionych zawodów własnych, strzelcy tego dnia wzięli udział w dorocznym “Biegu Okrężnym m. Łukowa” na przestrzeni 2200 mtr. W biegu tym, na 13 startujących zawodników by­ło 5 strzelców z oddziałów: Szaniawy, Kock, Tchorzew, Aleksandrów i Łuków. Do strzelców też, ob. Bryka z Aleksan­drowa i Zarzyckiego z Szaniaw, należały drugie i trzecie miejsca w biegu. Pierwsze uzyskał plut. Górski ze Szkoły Podch. w Łukowie, w czasie 7 m. 45,2 sek. Z innych prac Zarządu Obwodu wymie­nić można wysłanie kilku strzelczyń na kursy do Siedlec i Brześcia, oraz dwóch sekcyj z oddziałów Łuków i Kock na II Marsz Nadbużański.

Poważne wyniki pracy są przedewszy­stkiem zasługą prezesa Zarządu, ob. No­wińskiej, kmdt obw. ob. prof. Krawczyń­skiego i zast. prezesa ob. Skarżyńskiej. Dużą pomoc znajdują strzelcy w serdecz­nej ze Związkiem współpracy ofic. p. w. por. Czaporowskiego, oraz opiece i życz­liwości star. łukowskiego p. Makowskiego.

Źródło: Pismo “Strzelec”, No 20, Warszawa dnia 19 maja 1929 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.