Półkolonje letnie w Łukowie3 min.

Półkolonie letnie dla ubogich dzieci w Parku Paderewskiego w Warszawie. 1936 r.

Na nadzwyczajnem walnem zebraniu członkiń Z. O. P. K. Oddziału w Łukowie, zwołanem w dniu 14 maja r. b. w okresie wielkiej narodowej żałoby, i odbytem w obecności delegatki Centrali Związku w Warszawie p. Podgórskiej, wysunięty został wniosek zaofiarowania przez członkinie składek na cele uczczenia ś. p. Józefa Piłsudskiego Pierwszego Marszałka Polski, z przeznaczeniem zebranego funduszu wzamian wieńca, na zorganizowania w roku bieżącym półkolonji dla najbiedniejszej dziatwy. Wniosek ten został przyjęty przyczem obecne na zebraniu członkinie zadeklarowały kwotę zł. 50.

Przystępując do realizacji projektu z tak znikomą kwotą, lecz dużym zasobem zapału i energji Oddział Związku dołożył starań i zebrał na ten cel dostateczne fundusze, na które złożyły się subwencje: Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku w sumie zł. 250, i Łukowskiego Oddziału P. C. K. zł. 50, oraz dobrowolne ofiary, złożone przez p. Notarjusza L. Nowackiego zł. 30, Akcję Katolicką zł. 5 i p. Burmistrza A. Stilkra zł 5.

Duże zainteresowanie dla półkolonji okazał Starosta Powiatowy p. G. Orłowski i zaofiarował 4 quintale zboża, obiecując mieć na względzie tego rodzaju opiekę nad dziećmi i przy układaniu budżetu na rok następny przyjść organizacji z wydatniejszą pomocą.

Ofiary w naturze złożyli Związek Ziemian — 26 kg. prosa i p. Hein-tzellmanowa z maj. Wojcieszków — 6 kg. mąki.

Mając wystarczające do osiągnięcia celu środki, oddział Związku w dniu 2 lipca uruchomił półkolonję dla 35 dzieci, w tem 4 chłopców, pod kierownictwem p. Widziszewskiej przy współudziale vice – przewodniczącej Oddziału Związku p. W. Bednarczykówny.

Dyżury pełniły członkinie Związku pp.: Gruszecka, Klorówna Ludmiła, Klorówna Maria, Mościcka, Opacka, Pałkowa, Poziomkiewiczowa, Smolcowa, Soćkowa, Waszczukówna i Wolska.

Półkolonja była pod opieką lekarską p. Dr. Kiernickiego; żadnych chorób i wypadków z dziećmi nie było. Waga dzieci przy otwarciu i zamknięciu półkolonji wykazała, iż każdemu z dzieci przybyło średnio 1 1/2 kg. Na odżywianie dzieci składało się: kubek kawy z białym chlabem na śniadanie, objad z dwóch dań 3 razy w tygodniu jarski i 3 razy mięsny, oraz na podwieczorek kubek mleka z białym chlebem.

Zamknięcie półkolonji nastąpiło w dniu 3-go sierpnia dziękczynnem nabożeństwem poczem dzieciom i przybyłym matkom wydano na śniadanie kakao z dwoma bułkami oraz herbatniki i cukierki.

Z ramienia zaproszonych władz samorządowych byli obecni: p. A. Stilkr, burmistrz miasta Łukowa, Inspektor Samorządowy p. Kowalewski, który w zastępstwie i w imieniu p. Starosty podziękował za wydajną pracę Związku, oświadczając, iż Związek w swej pracy w tym kierunku może liczyć zawsze na poparcie władz i społeczeństwa.

Po śniadaniu dzieci odśpiewały hymn narodowy i inne pieśni, poczem najstarsza z dziewczynek złożyła podziękowanie opiekunom półkolonji, a najmłodsze 4-ro letnie dziecko zakończyło uroczystość deklamacją okolicznościową.

Z. Maślikowa
referentka prasowa Z.P.O.K.

Autor: Z. Maślikowa
Źródło: “Podlasie” Nr 40(115), 1 września 1935 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.