Cesarsko – Niemiecki Sąd Okręgowy w Łukowie1 min.

Cesarsko – Niemiecki Sąd Okręgowy w Łukowie
Poniższe zestawienie zawiera sprawy cywilne jakimi zajmował się Cesarsko Niemiecki Sąd w Łukowie, w okresie okupacji niemieckiej w latach 1915 – 1918

SprawaTematData
Sprawa cywilna Andrzeja Krawczyk-Czerskiego właściciela majątku Niedźwiadka, gm. Tuchowicz przeciwko Aleksemu Hemplowi, właścicielowi majątku Tuchowiczo zwrot długu 12000 rubli wraz z procentami.1916-1917
Sprawa cywilna Gerszona Wolanda zam. Łuków przeciwko Stefanowi Łukasikowi o zwrot konia, gotówki i nakazu wykonawczego, ogółem na 550 rubli.o zwrot konia, gotówki i nakazu wykonawczego, ogółem na 550 rubli.1916
Sprawa cywilna Joska Berensteina, zam. w Łukowie przeciwko Aleksemu Hemplowio wyegzekwowanie 1.571 rubli z procentami.1916-1917
Sprawa cywilna Juliana Meisla, zam. w Berlinie przeciwko Senderowi Baumfleckerowi, zam. w Łukowieo zwrot 135 rubli na kalosze1916
Sprawa cywilna Józefa Czarneckiego, zam. Szaniawy Matysy przeciwko Andrzejowi Kowalczykowi, zam. tamżeo 800 rubli za użytkowanie ziemi [z procentami]1916
Sprawa cywilna Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łukowie przeciwko Błociszewskim, zam. w majątku Strzyżewo wyegzekwowanie 3258 rubli i zabezpieczenie kapitułu przez wciągnięcie do hipoteki.1916
Sprawa cywilna Rubina Naturmana, zam. w Łukowie przeciwko Mieczysławowi Czyżewiczowi, zam. w majątku Domaszewnicao zwrot 1079 rubli procentów od reszty należności za ziemniaki.1916
Sprawa cywilna Wojciecha Czajkowskiego, zam. Sąsiadka, gm. Łysobyki przeciwko Feliksowi Szewczykowi, zam. w Terebieo zwrot długu 1100 rubli1916-1918
Sprawa cywilna Zyśki Letersztein, zam. w Burzec, gm. Wojcieszków przeciwko Rubinowi Wilińskiemu, zam. w Adamowieo zwrot zabranych pieniędzy i ruchomości.1916
Sprawa cywilna Józefa Borkowskiego, zam. w Zaolszynie przeciwko Wierzejskim, zam. Kurów, gm. Jakuszeo zwrot konia.1916
Sprawa cywilna Jana Różyckiego, zam. w Ciechominie, gm. Mysłów przeciwko Janowi Bogdańskiemuza sprzedaż “zatrutego” owsa, wskutek czego padł koń.1916-1917
Sprawa cywilna Frimenty Blatman zam. w Łukowie przeciwko Moszkowi Blatmanowi zam. w Łysobykacho zwrot zabranych rzeczy [złoty zegarek, bielizna, odzież i in] wartości ok. 1000 rubli1916
Sprawa cywilna Stanisława Wysockiego, zam. Kobiałki, gm. Prawda przeciwko Józefowi Ptaszyńskiemu .o zwrot pieniędzy za ziemie1916
Sprawa cywilna Józefa Stawinoga, zam. w Przytecznie, gm. Łysobyki przeciwko Pawłowi Grzesiakowio zwrot 660 rubli lub przyznanie prawa własności do 3,5 morg gruntu.1916-1917
Sprawa cywilna Jana Kowalczyka, zam. Zawaliny, gm. Jaczew przeciwko sukcesorom po Kazimierzu Gula i in.o 1240 rubli.1916
Sprawa cywilna Aleksandra Goławskiego, zam. w Gołaszynieo zwrot kosztów za straty poniesione przez dopilnowanie obowiązków służbowych1916
Sprawa cywilna Franciszka Celińskiego, zam. Ciężkowizna, gm. Gołąbki przeciwko Józefowi Rusalowio wynagrodzenie za utratę zdrowia w wypadku przy pracy.1916-1917
Sprawa cywilnao poprawienie nazwiska “Lasota” na Miazie z “Piotra” na Józefa1917
Sprawa cywilna J.A. John Aktien-Geselschaft Erfurt-Nord przeciwko Teodozjuszowi Marcińczakowi, zam. Łukówo 242 rubli.1917
Sprawa cywilna Stanisława Madonia, zam. Serokomla przeciwko Janowi Szymeckiemu, zam. w Ferdynandowieo 1100 rubli w zamian za zrzeczenie się praw sukcesyjnych do osady włościańskiej.1917
Sprawa cywilna Piotra Taczalskiego opiekuna nad majątkami osób wysiedlonych do Rosji przeciwko Jakubowi Sypniewskiemu zam. w Kockuo 1200 rubli za przywłaszczenie ruchomości z maj. Stefana Karasińskiego.1917
Sprawa cywilna Stanisława Bronickiego, zam. Łuków przeciwko Mieczysławowi, wł dóbr Domaszewnicao wyegzekwowanie ok. 4200 marek za sprawowanie funkcji rządcy w maj Lubieszów, gub. mińskiej.1917-1918
Sprawa cywilna Antoniego Golba, zam. Zalesie, gm. Łuków przeciwko Janowi Śledziowi, zam. Trzebieszówo zwrot pieniędzy [2200 marek] za klacz1917
Sprawa cywilna Zuzanny Król, zam. Guzówka, gm. Mysłów przeciwko Moszkowi Kuśmierskiemu, zam. w Stoczku Łukowskimo zwrot 50 rubli za skóry.1917
Sprawa cywilna Piotra Podniesińskiego, zam Karwów, gm. Celiny przeciwko L. Wierzejeskiemu, zam. Kurów, gm. Jakuszeo zwrot 1120 marek za klacz.1917-1918
Sprawa cywilna Pauliny Zakrzewskiej, zam. Zarzecz, gm. Gołąbki przeciwko Feliksie Domańskiejo wprowadzenie na grunt powódki i wyegzekwowanie na rzecz powódki po 16 rubli półrocznie.1916
Sprawa cywilna Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łukowie przeciwko Stanisławowi Dziekońskiemu i in.o uznanie aktu rejentalnego za fikcyjny i pozbawienie spadkobierców majątku1916
Sprawa cywilna Józefy Sowa, zam. Anonin gm. Tuchowicz przeciwko Andrzejowi Chudzikowi i in. zam. tamżeo rozdział majątku spadkowego.1916-1917
Sprawa cywilna Mateusza Słomki, zam. Szyszki, gm. Tuchowicz przeciwko Teodorze Bartosiak i in. zam tamżeo podział osady włościańskiej 21 mórg i wyznaczenie alimentów dożywotnich dla jednego z sukcesorów.1916-1917
Sprawa cywilna M. Fejtkowej, zam. Nowa Wróblina przeciwko Piotrowi Cegiełkao podział majątku spadkowego po zmarłym J. Cegiełka1916-1918
Sprawa cywilna Edwarda Nurzyńskiego przeciwko Ludwikowi i Antoniemu Mysławom [wszyscy ze wsi Celiny]o wprowadzenie na grunt Bolesława Jakubowicza.1916-1917
Sprawa cywilna Agnieszki Kopeć, zam w Jedlinie przeciwko Franciszkowi Kopećo unieważnienie aktu sprzedaży ziemi.1916-1917
Sprawa cywilna Michała Dudka, zam. w Białobrzegach przeciwko Janowi Grezikowi, zam. tamżeo unieważnienie aktu sprzedaży gruntu.1916
Sprawa cywilna Władysławy i Antoniego Szewczaków, zam. w Ulanie przeciwko Janowi Zelechowi, zam. w Stokuo podział majątku po zmarłym1916
Sprawa cywilna Heleny Lada zam. Teodorów przeciwko Franciszce Kot i in.o podział masy spadkowej po zmarłym.1916-1917
Sprawa cywilna Katarzyny Mika, zam. w Ryczyskach, gm. Miastków przeciwko Janowi i Mariannie Mikomo podział majątku po T. Mika.1916-1917
Sprawa cywilna Franciszka Krasuskiego, zam. w Gołewierzchach przeciwko Apolonii i T. Jasińskimo wprowadzenie powoda w posiadanie gruntu i budynków [wartości ok. 500 rubli]1916-1917
Sprawa cywilna rodziny Goldewichtów, zam. Łuków przeciwko Zelkowi i Surze małż. Dyszel, zam. tamżeo unieważnienie aktu sprzedaży ziemi1916-1917
Sprawa cywilna Jana Lendziana, zam. Stanin przeciwko Stanisławowi Lendzianowi i in.o podział majątku [ok.10 mórg]1916
Sprawa cywilna Jakuba Osiala, zam. w Cisawniku, gm. Radoryż przeciwko Stanisławowi Sowao przysądzanie na rzecz powoda całej masy spadkowej [7,5 mórg i budynki] po Marcinie Osialu.1916-1917
Sprawa cywilna Relów [Michał, Tomasz], zam. w Wierzchownicach, gm. Skrzeszew przeciwko Florentynie Dąbrowskiej i A. Rola, zam. tamżeo uchylenie aresztu spadek [ok. 40 morgów] i uznanie aktu rejentalnego za fikcyjny.1916-1918
Sprawa cywilna Józefy i Jana Mondżyk, zam. Pszczelnik, gm. Mysłów przeciwko Weronice i Janowi Figiel, zam. tamżeo rozdział majątku po śmierci Macieja Figla.1916-1917
Sprawa cywilna Aleksandry Drygiel, zamm. w Popławach, gm. Celiny przeciwko Stefanowi Drygielo przyznanie prawa do podziału ziemi.1916-1917
Sprawa cywilna Andrzeja Kucharskiego, zam. w Kierszkowie, gm. Tuchowicz przeciwko Wawrzyńcowi Kucharskiemu, zam. tamżeo wprowadzenie w posiadanie 3 mórg gruntu.1916
Sprawa cywilna Mordki Michla Rotbauma, zam. w Łukowie przeciwko Lai Lustek i in. zam. Łukówo przyznanie na własność działu gruntu.1916-1917
Sprawa cywilna Wandy Kaznowskiej, zam. Nowa Gąska, gm. Stanin przeciwko Brojkom, zam. tamżeo rozdzielenie majątku ruchomego i nieruchomego.1916
Sprawa cywilna Antoniego i Kazimierza Nowaków, zam. w Goscewiczu, gm. Miastków przeciwko Mariannie Jaworskiej i in.o dział majątku po zmarłym Onufrym Nowaku.1916
Sprawa cywilna Antoniny Ciołek, zam. w Siedlcach, gm. Wojcieszków przeciwko Małgorzacie i Fr. Ciołkom, zam. tamżeo rozgraniczenie gruntów.1916-1918
Sprawa cywilna Józefa Czupryny, zam w Józefowie, gm. Tuchowicz, przeciwko Kazimierzowi Kania zam. w Kierzkowie, gm. Tuchowiczo przyznanie nieruchomości na własność [ok. 8 mórg]1916-1917
Sprawa cywilna Reginy Adamczyk, zam. w Burcu przeciwko Zofii i Janowi Ciołkom z tej wsio dział gruntu.1916-1917
Sprawa cywilna Władysława Przytuła, zam. w Warszawie przeciwko rodzinie Izdebskim zam. w Dębownicy, gm. Celinyo podział masy spadkowej wartości 20000 rubli [90 mórg i budynków] po Macieju Izdebskim.1917
Sprawa cywilna Anny Goławskiej, zam. Gołaszyn przeciwko Mariannie i Marianowi Rolomo uchylenie aktu darowizny siedliska i budynków.1917-1918
Sprawa cywilna Weroniki Kruk, zam. Mizary, gm. Prawdy przeciwko Kazimierzowi Olkowiczowi, zam. Stara Wieś, gm. Prawdao podział osady włościańskiej1917-1918
Sprawa cywilna Heleny Misiak, zam Wola Osowińska, gm. Wojcieszków przeciwko Edwardowi Wilińskiemu i in, zam. tamżeo sprzedaż przez licytację osady sukcesyjnej.1917-1918
Sprawa cywilna Zygmunta Oziemkowskiego, zam. w Łukowie przeciwko Janowi Hinczowi i in.o przyznanie nieruchomości.1917-1918
Sprawa cywilna Jana Goławskiego, zam. w Gołaszynie, gm. Łuków przeciwko Lucjanowi Wiśniewskiemu i in. zam. Gózd-Kij, gm. Tuchowiczo przyznanie majątku.1917-1918
Sprawa cywilna Marianny Wróbel, zam. Biardy gm. Dąbie przeciwko Stanisławowi Wróbel i in., zam. w Biardacho podział majątku po Janie Wróblu.1917
Sprawa cywilna Marianny Kopańskiej i in. zam. w Sobiskach, gm. Serokomla przeciwko Wawrzyńcowi Osuch, zam. tamżeo zmniejszenie darowizny gruntowej.1917-1918
Sprawa cywilna Tomasza Pasika, zam. Kisielsk, gm. Prawda przeciwko Józefowi Pasiko zmiejszenie darowizny schedy spadkowej.1917-1918
Sprawa cywilna Marcina Osińskiego, zam. w Łukowie przeciwko Ewie Czubaszek, zam. Łukówo rozgraniczenie gruntu.1917-1918
Sprawa cywilna Heleny Wielgosz, zam. Jagodne, gm. Dąbie przeciwko Stanisławowi Michalakowi, zam. tamżeo alimenty dla dziecka.1916
Sprawa cywilna Teofili Szczęśniak, zam. w Celinach, gm. Tuchowicz przeciwko Aleksandrowi Zientara, zam. tamżeo alimenty dla dziecka.1916
Sprawa cywilna Weroniki Drosio, zam. w Prawdzie przeciwko Józefowi Wysockiemu, zam. tamżeo alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Florentyny Dąbrowskiej, zam. w Wierzchowinach, gm. Skrzeszew przeciwko Andrzejowi Rolao alimenty dla nieślubnego dziecka1916
Sprawa cywilna Heleny Wielgosz, zam. Jagodne przeciwko Stanisławowi Michalakowio alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Anieli Pachnik, zam. Łuków przeciwko Józefowi Kosieradzkiemu, zam. tamżeo alimenty dla dziecka.1916
Sprawa cywilna Bronisławy Latoch, zam. w Wojcieszkowie przeciwko Ludwikowi Byjata, zam. w Woli Bobrowejo alimenty dla nieślubnego dziecka.1916-1917
Sprawa cywilna Eleonory Domańskiej, zam. Zakrzew, gm. Skrzeszew przeciwko Władysławowi Grabowskiemu, zam tamżeo alimenty dla dziecka.1916-1917
Sprawa cywilna Heleny Bajera, zam. w Siedlcach, gm. Łuków przeciwko Zygmuntowi Kiełczyńskiemuo płacenie alimentów na rzecz nieślubnego dziecka.1916-1917
Sprawa cywilna Marianny Rosa, zam. w Kobiałkach, gm. Prawda przeciwko Stanisławowi Lasotao alimenty dla nieślubnego dziecka1916-1917
Sprawa cywilna Aleksandry Gołandowskiej, zam. w Iwowe przeciwko Stanisławowi Ositkowi, zam. we wsi Rochano alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Marianny Wiącekiewicz, zam. w Wesołówce gm. Stanin przeciwko Edwardowi Kiryłoo alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Bartoszewskiego Stanisława zam. Cieszkowizna przeciwko Teofili i Antoniemu Bartoszewskimo utrzymanie materialne.1916
Sprawa cywilna Aleksandry Goławskiej, zam. Żdżary przeciwko Janowi Miedzikowi zam. Dabieo alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Zofii Kopeć, zam. Wólka Zastawska, gm. Tuchowicz przeciwko Stanisławowi Janczako alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Florentyny Szelągowskiej, zam. Kępki, gm. Skrzeszew przeciwko Aleksandrowi Mazurowio alimenty dla nieślubnego dziecka.1916
Sprawa cywilna Weroniki Grzechnik, zam. w Sobiskach przeciwko Wojciechowi Wójcikowi, zam. w Woli Guławskiej, gm. Gułówo odszkodowanie dla osieroconych dzieci.1916-1917
Sprawa cywilna Marianny Giżki, zam. w Rudzie Serokomlskiej przeciwko Leonowi Romańskiemu, zam. tamżeo alimenty dla nieślubnego dziecka.1916-1917
Sprawa cywilna Rozalii Kania, zam. Zagoździe gm. Tuchowicz przeciwko Janowi Fornalowi, zam. we wsi Niedźwiadkao alimenty dla nieślubnego dziecka.1916-1918
Sprawa cywilna Anny Krzyżanowskiej, zam. w Łysobykach przeciwko Aleksandrowi Dziewulskiemuo alimenty dla nieślubnego dziecka.1916-1917
Sprawa cywilna Józefy Mazur, zam. w Gręzówce przeciwko Józefowi Zającowio alimenty dla nieślubnego dziecka.1917
Sprawa cywilna Juliny Mądrej przeciwko Stanisławowi Polakowio alimenty dla nieślubnego dziecka.1917
Sprawa cywilna Sposób Wiktorii, zam w Łukowie przeciwko Edwardowi Karasińskiemu, zam. Zimna Wodao alimenty dla nieślubnego dziecka.1917
Sprawa cywilna Pelagii Cisial, zam. Gołaszyn przeciwko Benedyktowi Izdebskiemuo alimenty dla nieślubnego dziecka.1917-1918
Sprawa cywilna Katarzyny Bieleckiej, zam. Kopina gm. Stanin przeciwko Józefowi Pieniakowi zam. Osinyo alimenty dla nieślubnego dziecka.1917-1918
Sprawa cywilna Aleksandry Sadło, zam. Dąbie przeciwko Stanisławowi Sadłoo dożywotnie utrzymanie.1917
Sprawa cywilna Janiny Goławskiej, zam. Zastawie, gm. Tuchowicz przeciwko Jakubowi Hermańskiemuo alimenty dla dziecka.1917
Sprawa cywilna M. i L Pniewskich, zam w folwarku Czerśl, gm. Łuków przeciwko Wiktorowi Blicharzowio zwrot 1220 rubli procentów od reszty należności za korzystanie z majątku.1916
Sprawa cywilna Władysława Zaniewicza, zam. w Łukowie przeciwko Stanisławowi Markowskiemu, zam. Poświętneo eksmisję z gruntu miejskiego.1916
Sprawa cywilna z powództwa Mikołaja Krupińskiego [zam. w Rudzie gm. Stanin] przeciwko Joachimowi Krupińskiemuo wyregulowanie z kolonii Ruda Łukowska [wartość gruntu 6000 rubli]1916-1917
Sprawa cywilna z powództwa Piotra Niewęgłowskiego [zam. w Tchórzewie] przeciwko Mariannie Niewęgłowskiejo eksmisję z majątku ruchomego i nieruchomego1916-1917
Sprawa cywilna z powództwa Szczepana Kuczyńskiego [zam. w Kalinowie Dolnym] przeciwko Feliksie Kuczyńskiejo wyeksmitowanie z osady włościańskiej przestrzeni 9 mórg w Kalinowie.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Tomasza Zalewskiego [zam. w Ryżkach] przeciwko Mariannie Tchórzewskiejo eksmisję z domu mieszkalnego.1917
Sprawa cywilna z powództwa Józefa Muchy [zam. w Turzystwie Lipiny] przeciwko Annie Muchao zabronienie wstępu na grunt.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Wojciecha Rudzińskiego [zam. w Popławach gm. Celiny przeciwko Józefowi Zgorzałkowio usunięcie stodoły ze spornego gruntu.1917-1918
Akta w sprawie ubezwłasnowolnienia Mikołaja Krupińskiego ze wsi Ruda gm. Stanin.1916
Sprawa cywilna z powództwa Brunona Brandta [zam. we Wrocławiu] przeciwko Kazimierzowi Krupskiemu [zam. w Łukowie]o przymusową egzekucję długu wartości 267 marek 34 fenigów.1918
Sprawa cywilna z powództwa Franciszki Kopeć [zam. w Józefowie gm. Tuchowicz [o przyznanie jej prawa ubogich do prowadzenia sprawyo podział majątku po Józefie Kopciu.1916-1917
Sprawa cywilna z powództwa Stanisława Bylickiego [zam. w Radzyniu] przeciwko Ignacemu Wyczółkowskiemu [nieobecnemu w kraju]o 2560 rubli tj. 4480 marek z % i kosztami z weksli.1916-1917
Sprawa cywilna z powództwa Seweryna Niedzieli [zam. w Horodziezy gm. Serokomla] jako opiekuna nieletniego Aleksandra Szpady, przeciwko Stanisławowi Szpadzie, Marlenie Wrzosek, Tomaszowi Szpadzie, Feliksie Goździak, Weronice Cąkała (zam. tamże)1917
Sprawa cywilna z powództwa Zofii Niedziółka [zam. w Jastrzębiach Mroczkach, gm. Domanice pow. siedlecki [przeciwko Józefowi Szczygłowi [zam. w Klimkach gm. Dębie pow. łukowski] o alimenty na rzecz urodzonej 7 IV 1915 r. Władysławy Niedziółkao podział spadku, pozostałego po zmarłych [w czerwcu 1916 r.] Józefie i Paulinie Szpadach.1917
Sprawa cywilna z powództwa Michała Trochima [zam. w Szaniawach Matysach gm. Trzebieszów [przeciwko Antoniemu i Michałowi Wiszniewskim [zam. tamże]o wprowadzenie w posiadanie gruntu.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Antoniny Deleżuch [zam. w Woli Ossowińskiej gm. Wojcieszków] przeciwko Petroneli Skowron, Julianowi Deleżuchowi i Rozalii Deleżuch [zam. tamże]o podział majątku spadkowego (2380 marek) pozostałego po zmarłym w dniu 5 VII 1916 r. Janie Deleżuchu.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Chuny Rozenberg w asystencji męża Dawida, Chany i Srula Rubinów i Joska Alfiszera [zam. w Adamowie] przeciwko Janklowi Barankowi [zam. tamże]o usunięcie otworów okiennych.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Piotra Karulaka [zam. we wsi Kobilczyk gm. Gułów] przeciwko Stanisławowi Skorupie [zam. tamże]o 1512 marek za konia.1917
Sprawa cywilna z powództwa Antoniny Kopyść [zam. w Burcu gm. Wojcieszków] przeciwko Franciszce Chmiel, Tomaszowi Adamczykowi [zam. tamże] Zofii Tuszyńskiej, Mariannie Burdach, Katarzynie Wylotek [zam. w Woli Bobrowej gm. Wojcieszków]o podział spadku po zmarłym Michale Adamczyku.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Marianny Olszewskiej-wdowy [zam. w Jamielnie gm. Prawda] przeciwko Marcinowi i Janowi Olszewskim [zam. tamże]o podział spadku po zmarłym 14 XI 1916 r. Janie Olszewskim synu Błażeja.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Konstantego Lendziona [zam. w Dychawicy gm. Mysłów] przeciwko Stanisławowi Blaszczakowi [zam. w Kamieniu gm. Mysłów]o 1749 marki 60 fen. za konia1917
Sprawa cywilna z powództwa Michała Kubaszewskiego [zam. w Turcu, gm. Tuchowicz] przeciwko Piotrowi Nagadowskiemu [zam. tamże]o prawo własności działka gruntu1917
Sprawa cywilna z powództwa Józefy Grzywacz [zam. w Lipniakach gm Kąkolewnica pow. radzyński] przeciwko Janowi Czubaszkowi [zam. we wsi i gm. Skrzeszew]o alimenty na rzecz urodzonej 9 VI 1914 r. Bronisławy Grzywacz.1917
Sprawa cywilna z powództwa Władysława Andrzejewskiego [zam w Leszczance gm. Jakusze] przeciwko Bronisławie Andrzejewskiej, Józefie Ciećwierz, Stanisławowi Andrzejewskiemu, Mariannie Jachnikowskiej [zam. tamże]o podział spadku po zmarłym 10 IV 1913 r. Felicjanie Andrzejewskim.1917
Sprawa cywilna z powództwa Władysławy Borek [zam. w Sieńciaszce gm. Łuków [przeciwko Władysławie Woźniak, osobiście i jako głównej opiekunce nieletnich Honoraty i Władysławy Woźniak [zam. tamże]o usunięcie od udziału w spadku po Wawrzyńcu Wielgoszu.1917
Sprawa cywilna z powództwa Jana Warpasa [zam. w Jeleńcu gm. Stanin] przeciwko Pawłowi Siwcowi [zam. tamże]o rozgraniczenie ogrodu.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Piotra Taczalskiego [zam. w Kocku] opiekuna majątku wysiedlonego do Rosji Emila Muta przeciwko Annie Raczyńskiej [zam. w kolonii Józefów gm. Serokomla]o usunięcie pozwanej z kolonii w Józefowie.1917
Sprawa cywilna z powództwa Pauliny Kucio [zam. w Poizdowie gm. Białobrzegi] przeciwko Janowi Kucio i Agnieszce Grzejdak [zam. tamże]o dożywotnie utrzymanie.1917-1918
Sprawa cywilna z powództwa Katarzyny Makosz [zam. w Siedliskach gm. Wojcieszków] przeciwko Stanisławowi Makoszowi [zam. tamże]o przyznanie prawa własności gruntu i wzbronienie pozwanemu wstępu na grunt męża powódki.1917
Sprawa cywilna z powództwa Aleksandry Goławskiej [zam. w Żdżarach gm. Dąbie] przeciwko Janowi Miedzikowi [zam. we wsi i gm. Dąbie]o alimenty na rzecz urodzonego 25 VII 1916 r. Jana Goławskiego.1917
Sprawa cywilna z powództwa Józefa Mazurka [zam. w Żabikowie gm. Białobrzegi] przeciwko Józefowi Grachowskiemu [zam. w Wierzchowinach gm. Skrzeszew]o 1800 marek odszkodowania za klacz.1917
Sprawa cywilna z powództwa Franciszki Misiak [zam. w Wólce Domaszewskiej gm. Ulan] przeciwko Mariannie Waneckiej [zam. tamże] Irenie i Stanisławowi Górkom [zam. w Świderkach gm. Łuków] Walerii Matacz, Andrzejowi Mataczowi jako głównemu opiekunowi nieletnich Władysławy, Stanisławy i Andrzeja Mataczowi [zam. w Łukowie]o podział majątku pozostałego po zmarłym we wrześniu 1916 r. Józefie Mataczu.1917
Sprawa cywilna z powództwa Marianny Weneckiej [zam. w Wólce Domaszewskiej gm. Ulan] przeciwko Franciszce Misiak [zam. tamże] Irenie i Stanisławowi Górkom [zam. w Świderkach gm. Łuków] Walerii Matacz, Andrzejowi Mataczowi jako głównemu opiekunowi nieletnich Władysławy, Stanisławy i Andrzeja Mataczowi [zam. w Łukowie]o podział majątku pozostałego po zmarłym w czerwcu 1916 r. Janie Mataczu.1917
Sprawa cywilna z powództwa Andrzeja Cienkusza [zam. w Krępie gm. Łysobyki] przeciwko Rozalii Cienkusz [zam. tamże]o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej w 1917 r. Leokadii Cienkusz.1917

Zestawienie na podstawie materiałów pochodzących z Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.