1 maja 1959 r.2 min.

Nagłówek Pisma "Sztandar Ludu"

Już o godz. 9 na Łukowski stadion sportowy zaczęły nadciągać barwne grupy ludzi. O godz. 10 rozpoczął się wiec, który zgromadził kilka tysięcy osób. Do zebranych przemówił I sekretarz KP PZPR Wiktor Chojnacki. Po nim głos zabrał Roman Dajek przekazując zgromadzonym na wiecu pozdrowienia od młodzieży zrzeszonej w ZMS i ZMW.

Wiec na stadionie w Łukowie (Foto Kuk.)

Następnie uformował się długi, różnokolorowy pochód, który przeciągnął udekorowanymi odświętnie ulicami do trybuny honorowej. Pochód otwierały poczty sztandarowe. Za sztandarami idę zasłużeni działacze KPP, a wśród nich Antoni Araj odznaczony w przeddzień Święta Pracy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz ks. Kryński i wielu innych. Za nimi działacze partii i stronnictw politycznych.

Na trybunie zrywają się brawa.Idą robotnicy Łukowa. Duża grupa robotników i pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego, następnie najmłodszy zakład miasta – Fabryka Obuwia i inni. Razem z robotnikami idą chłopi z pobliskich wsi. Teraz ulica zaczyna się mienić kolorami. To młodzież. W pięknych regionalnych strojach idzie Zespół Pieśni i Tańca Powiatowego Domu Kultury, szkoły, harcerze, młodzież ZMS i ZMW, LPŻ. Nad wszystkimi proporce i transparenty z napisami: “Chcemy pracować w pokoju i dla pokoju”.

Autor: Kuk.
Źródło: “Sztandar Ludu” 4 maja 1959 r.


Orkiestra dęta P.D.K.


Zespół Pieśni i Tańca P.D.K. podczas pochodu i akademii.


Zespół Pieśni i Tańca na akademii pierwszomajowej.


Ognisty oberek.


Solistka Zespołu Krystyna Juchniewicz śpiewa “Pieśń Wieczorną” St. Moniuszki.


Solistka Janina Piotrowska wykonuje “Kołysankę”.

Solistkom akompaniuje kier. P.D.K. Kazimierz Matejek.

Dodaj komentarz