Domagamy się dziennego prądu elektrycznego4 min.

Ostatni drewniany słóp w centrum Łukowa.

Zbliża się okres posiedzeń Rady Miejskiej m. Łukowa, poświęconych debatom nad budżetem na r. 1936/37. Wiemy napewno, iż wśród innych spraw będzie poddana dyskusji Rady Miejskiej kwestja uruchomienia elektrowni podczas dnia już z dniem 1-go kwietnia b. r. (1936 r.)

Że myśl ta już dojrzała wśród mieszkańców m. Łukowa i zrealizowanie jej jak najrychlejsze jest rzeczą bardzo pożądaną, świadczy złożona Zarządowi m. Łukowa odpowiednia petycja z podpisami kilkuset najbardziej zainteresowanych osób i instytucyj m. Łukowa.

Zdaje nam się, że będziemy reprezentowali opinję jak najszerszych sfer tut. społeczeństwa, jeżeli zaapelujemy do Zarządu m. Łukowa i członków Rady Miejskiej, aby sprawę dziennego prądu elektrycznego potraktowali poważnie, bez zastrzeżeń, których nie możnaby rozwiać praktycznym rozsądkiem — i załatwili ją pozytywnie.

Jakkolwiek nie przypuszczamy, aby ktokolwiek z członków Zarządu Miejskiego albo Rady Miejskiej mógł ustosunkować się do tego zagadnienia nieprzychylnie, jakkolwiek nie wątpliwy, iż wszystkim z Nich znane są duże korzyści, jakie osiągnąć mogą warsztaty pracy, poszczególne instytucje oraz setki obywateli Łukowa już z chwilą uruchomienia elektrowni w czasie dnia oraz szerokie możliwości rozwojowe Łukowa w przyszłości, — niemniej jednak uważamy za stosowne przedstawić już obecnie przewidywane dobrodziejstwa, płynące dla tut. społeczeństwa z możliwości korzystania z dziennego prądu elektrycznego celem ich uplastycznienia i podkreślenia.

Wymienimy najważniejsze:

 • miejscowe warsztaty pracy, jak warsztaty mechaniczne, olejarnie, kaszarnie, browar, fabryczka wody sodowej, fabryczka torb papierowych, dźwig do windy w spółdzielni rolniczej—znajdą olbrzymie uproszczenie swojej produkcji (przewiduje się 17 motorków);
 • szpital lekarze wykorzystają prąd dzienny do projektowanego przy szpitalu zakładu rentgenologicznego, do lamp kwarcowych i zabiegów diatermicznych;
 • gimnazja i szkoły powszechne zastosują dzienny prąd elektryczny do epidjaskopów i lamp projekcyjnych, jako pomocy w nauczaniu.
 • posiadacze bateryjnych aparatów radjowych przystosują swoje odbiorniki do posługiwania się prądem elektrycznym; przybędzie liczba nowych posiadaczy odbiorników na prąd elektryczny.
 • w gospodarstwie domowem stosowane będą elektryczne grzejniki, żelazka, odkurzacze, kuchenki i t. p.
 • wojsko wykorzysta dzienny prąd elektryczny do pompy wodnej na prąd elektryczny, do strzyżenia i czyszczenia koni; projektowane jest urządzenie ujeżdżalni, oświetlonej latarniami w sile około 20 tys. świec, wykorzystywanej i w godzinach wieczorowych.
 • zakłady fryzjerskie i panie korzystać będą z prądu elektrycznego do osuszania, masaży, karbówek i t. p.
 • ciemne mieszkania, korytarze i pracownie również chętnie powitają dzienny prąd elektryczny.
 • z chwilą wprowadzenie dziennego prądu elektrycznego możliwy jest rozwój miasta i podniesienie jego stanu gospodarczego, jeżeli się zważy, iż niektórzy przedsiębiorcy wstrzymują się z uruchomieniem nowoczesnych warsztatów pracy z powodu braku dziennego prądu elektrycznego.
  • Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że impreza ta w nadchodzącym roku budżetowym okaże się deficytową, każdy bowiem początek jest trudny. Przecież i uruchomiona w 1924 r. elektrownia miejska →, dostarczająca prądu nocnego, miała w owym roku zaledwie 23 abonentów, a miasto posiadało zaledwie 8 latarń ulicznych, podczas gdy dziś liczy 1100 abonentów, a miasto jest oświetlone 141 latarniami. Uświadomienie obywateli stopniowo rosło i dziś elektrownia jest instytucją dochodową.

   Analogicznie sprawa będzie się miała z chwilą dziennego uruchomienia elektrowni. W pierwszym roku wszyscy przewidujemy niedobór, który osiągnie, jak obliczają kompetentni, kwotę 2 1/2 tysiąca zł., jesteśmy jednak pewni, iż w r. następnym niedobór ten, jeżeli nie zniknie zupełnie, to stanie się znikomy.

   Ten moment należy śmiało podkreślić, nie może on nikogo zniechęcić, ani przerazić, już w najbliższej przyszłości bowiem nie będzie brany w rachubę, a kasa miejska będzie ciągnęła poważne dochody.

   Jeżeli piszemy te słowa, to pragniemy, aby zostały one przeczytane przedewszystkiem przez członków Zarządu Miejskiego i Rady Miejskiej i rozwiały dręczące ich może pewne wahania czy wątpliwości.

   Od światłej decyzji Rady Miejskiej zależy zrealizowanie postulatu szerokich kulturalnych warstw mieszkańców naszego miasta oraz umożliwienie im posługiwania się w ciągu całej doby tą przepotężną zdobyczą cywilizacyjną, jaką jest prąd elektryczny, będący poprostu artykułem pierwszej potrzeby dla ludzi zachodu. Od pozytywnej uchwały Rady Miejskiej zależy podniesienie Łukowa na wyższy szczebel kulturalny; nie należy zatem nie docenić głosu ogółu, którego Rada Miejska jest przecież emanacją.

   Autor: S.
   Źródło: “Podlasie” 1 lutego 1936 r., Nr 50 (125).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.