Pedro Luiz Napoleão Chernoviz2 min.

Transfuzja - rycina XIX w.

Pedro Luiz Napoleão Chernoviz ( Piotr Ludwik Napoleon Czerniewicz ) Urodził się 11 września 1812 r. w Łukowie. Był synem oficera. Wychowywał się w Warszawie. Uczęszczał do szkoły prowadzonej przez zakon pijarów w Warszawie, w 1829 r. złożył egzamin kwalifikacyjny i zapisał się 2 września tego samego roku na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w powstaniu listopadowym, a po jego upadku emigrował do Francji.

Pedro Luiz Napoleão Chernoviz

Studiował medycynę w Montpellier, praktyki natomiast odbył w Nîmes. W 1837 r. otrzymał stopień doktora medycyny na podstawie dysertacji Diagnostic spécial et différentiel des tumeurs du scrotum. Przez pewien czas praktykował w Génolhac, a potem w szpitalu wojskowym Val-de-Grâce w Paryżu. W 1840 r. wyemigrował do Brazylii i osiadł w Rio de Janeiro.

Współzałożyciel akademii medycznej w Rio de Janeiro, określany był jako “jeden z najznakomitszych lekarzy Brazylii drugiej połowy XIX w.” ( Carlos da Silva Araujo, 1936r. ). W 1841 r. opublikował podręcznik farmakologii i receptury Formulário ou guia médico, który zdobył dużą popularność, podobno książka znajdowała się w każdej aptece i drogerii. Dzięki jej publikacji Chernoviz dorobił się znacznego majątku.

Afrânio Peixoto w swojej recenzji tego dzieła pisał, że “w Brazylii jest więcej podręczników Chernoviza niż Biblii”

Został odznaczony Komandorią Orderu Chrystusa, natomiast cesarz Pedro II przyznał mu tytuł Komandora Orderu Róży.

W 1844 r. ożenił się z pochodzącą z Francji Julie Bernard, mieli jedenaścioro dzieci. W 1855 wrócił do Francji i zamieszkał w Paryżu.

Zmarł 31 sierpnia 1881 r. w Paryżu, pochowano go w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Passy. W 1908 r. na jego cześć nazwano ulicę w Paryżu (Rue Chernoviz).


Opublikowane prace Pedro Luiz Napoleão Chernoviz’a
  • Diagnostic spécial et différentiel des tumeurs du scrotum. (Faculdade de Medicina de Montpellier), Montpellier, 1837 r.
  • Formulário ou guia médico. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1841 r.
  • Diccionário de Medicina Popular e das Ciências Acessórias para Uso das Famílias. 1842 r.
  • Listy z Brazylii. Biblioteka Warszawska, 1842 r.
  • História Natural para Meninos e Meninas. Paris, 1862 r.

Diccionario de Medicina Popular (Tom I, plik w formacie PDF, 56,5Mb)


29 czerwca 2016 r. o godzinie 18:30 w parku miejskim w Łukowie został odsłonięty mówiący kamień poświęcony brazylijskiemu lekarzowi polskiego pochodzenia Piotrowi Ludwikowi Napoleonowi Czerniewiczowi.

Powrót dp albumu

Dodaj komentarz