Stan robót drogowych w powiacie łukowskim3 min.

Roboty drogowe gdzieś w Polsce. Lata 20-te.

Rozumiejąc potrzebę i korzyści, jakie dają dla życia gospodarczego powiatu, utrzymane w należytym stanie drogi bite, rok rocznie Sejmik Powiatowy w Łukowie uchwala budżet na budowę i utrzymanie dróg bitych samorządowych w wysokości od 270000 do 300000 zł.

W roku bieżącym [ 1935 r. ] budżet drogowy zamknięty Został cyfrą 27 7076,33 zł., czego 116645,00 przypada na budowę nowych dróg bitych 139040,20 zł., na utrzymanie dróg istniejących oraz 21391,13 zł. na spłatę, zaciągniętych w ubiegłych okresach budżetowych pożyczek na cele drogowe.

Dzięki inicjatywie Przewodniczącego Wydziału Powiatowego, pana Starosty Powiatowego inż. Gustawa Orłowskiego, zmierzającej do przeprowadzenia szeregu tak bardzo w powiecie potrzebnych, inwestycyj, jak budowa szkół powszechnych, meljoracje, oraz budowa dróg w szczególności, część sum budżetowych, przeznaczona na utrzymanie istniejących dróg bitych, znajdujących się jeszcze w niezłym stanie, przerzucona zostanie na budowę nowych dróg, dzięki czemu umożliwione zostanie dalsze kontynuowanie w szybszem tempie budowy drogi powiatowej Łuków — Stoczek przez Dąbie i Chrósty, która na długości 19 km. pokryta jest już twardą nawierzchnią, a na pozostałych 10 km. zostały już wykonane roboty ziemne.

Wykonanie w najbliższym czasie budowy tej drogi, usprawni i skróci znacznie komunikację m. Łukowa ze Stoczkiem.

Program techniczny robót drogowych w roku bieżącym [ 1935 r.] przewiduje:

Budowę 6 km. twardej nawierzchni na drogach wojewódzkich i powiatowych, 5 km. na drogach gminnych, budowę 36 km. robót ziemnych na drogach powiatowych i gminnych, gruntowny remont 8 km. Istniejących dróg bitych, remonty szeregu mostów oraz poradzenie około 1000 sztuk drzew przydrożnych.

Do chwili obecnej przeprowadzono pomiary i sporządzono przez personel Zarządu Drogowego projekty robocze budowy około 50 km. na dr. powiatowych i gminnych, zgromadzono materjały kamienne i częściowo przygotowano je do budowy, zaś w szeregu gmin wiejskich i miejskich, jak mag. m. Łukowa, gminy Dąbie, Gołąbki, Trzebieszów, Wojcieszków, Białobrzegi, Mysłów, Łysobyki, Prawda, Tuchowicz, Stanin rozpoczęto szarwarkowe roboty ziemne i bruk na 26 odcinkach, pogrubiono około 2 km. istniejących nawierzchni szabrowych oraz przygotowano materjał drzewny do przebudowy mostów i t. d.

Również na drogach państwowych ( Siedlce – Łuków – Radzyń – Kock – Dęblin), na których od roku 1930 wobec braku kredytów nie prowadzono poważniejszych robót drogowych, bieżący sezon wprowadził duże ożywienie wskutek asygnowania odpowiednich kredytów z Funduszu Drogowego i Pracy oraz zasiłków żytem dla głodującej ludności wiejskiej, która jest zatrudnianą przy robotach drogowych.

Program na powyższych drogach przewiduje: gruntowną naprawę około 12 km. silnie zniszczonych nawierzchni szabrowych (między niemi Aleje-Kościuszki w Łukowie) remont szeregu mostów, czyszczenie rowów, ustawiania znaków, zasadzenie około 2000 drzew przydrożnych i t. p.

Do chwili obecnej wykonano pogrubienie około 3 km. jezdni, dostawiono około 3000 mtr. kamienia miejscowego i około 700 metr. dowiezionego z kamieniołomów w Klesowie i Zagańsku, przystąpiono do tłuczenia kamienia i remontu mostów, oraz nasadzono około 500 szt. drzew.

Jak widać z powyższego, program robót drogowych rozpoczął się w roku, bieżącym [ 1935 r.] bardzo intensywnie i wszelkie dane wskazują na to, iż zostanie całkowicie wykonany.

Dla orjentacji warto zaznaczyć, iż na robotach drogowych jest zatrudnionych w chwili obecnej około 200 robotników płatnych, rekrutujących się z bezrobotnych m. Łukowa i okolic.

Autor: M. Dąbrowski
Źródło: “Podlasie” Nr 39. (114), 25 czerwca 1935 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.